TPM Managers Training

Zonder een drijvende kracht binnen de muren van de fabriek gaat het invoeren van TPM niet. Het is belangrijk dat de organisatie TPM echt wil. Dit is de keuze en de verantwoordelijkheid van het management.

Vervolgens moet de organisatie het ook kunnen, durven en willen uitvoeren. Daar komt de TPM manager om de hoek kijken. Deze persoon is de drijvende kracht achter het TPM traject. Structuur aanbrengen, kennis overdragen, plannen maken, voortgang en resultaten opvolgen, motiveren, stimuleren en ten slotte daar waar nodig bijsturen.

De TPM manager is de spil van het TPM traject. Het is cruciaal dat de TPM manager goed wordt voorbereid op deze belangrijke taken. Dit gebeurt in TPM managers training.

In deze praktische driedaagse training worden de volgende thema’s behandeld:

–      Wat is TPM?
–      Het profiel van een TPM manager
–      Hoe verandering vormgeven?
–      Structuur volgt strategie (altijd…?)
–      Rollen en verantwoordelijkheden
–      Opzetten van een masterplan
–      Meten is weten (en gissen is missen)
–      Doelen stellen, verliezen analyseren en “close the loop” verbeterplannen opstellen
–      Verhogen van de veiligheid op de werkplek
–      Verbeteren van de machine effectiviteit (OEE)
      Verbeteren van de productiviteit (eenheden per manuur)
–      Verminderen van product- en materiaalverlies
–      Verlagen van het aantal en de ernst van klachten
–      Verlagen van de faalkosten
–      Overige KPI’s
–      Plan-Do-Check-Act of Plan-Do-Hope-Forget?
–      Case studie
–      Toets (optioneel)

De trainingen zijn periodiek en via open inschrijvingen te volgen. Ook is er een in-house variant beschikbaar. Meer weten? Stuur uw vraag naar Hartman Process Improvement via het contactformulier.