Fabrieksaudit

In de aanpak van Hartman Process Improvement staat zelfredzaamheid van de klant centraal.

De TPM theorie is geschreven in de taal van de werkvloer en tot een minimum beperkt. Het doel is om de gebruikers te ondersteunen bij de toepassing in verbeteractiviteiten op de werkvloer. Resultaten halen, daar gaat het om. Wat je zelf kunt, hoeft een ander natuurlijk niet te doen. Uw voordeel daarbij is, dat u die dienst dan niet hoeft in te kopen.

De periodieke fabrieksaudit is een dienst die beter door een externe deskundige kan worden uitgevoerd. Hierin wordt vastgesteld in hoeverre de TPM methodiek wordt toegepast, met welke snelheid dit gebeurt en wat de resultaten zijn. Secuur en specialistisch werk dat aan de hand van een gedetailleerde auditstandaard wordt uitgevoerd. Per hoofdthema is er een auditformulier.

De thema’s zijn:

1.   Doelstellingen en verliesanalyse
2.   Resultaten op KPI’s
3.   Prestatie bewaking
4.   Programma management
5.   TPM structuur
6.   Resultaten verbeteractiviteiten.

Na de audit ontvangt u een uitgebreid auditrapport met daarin gedetailleerde aanbevelingen voor de volgende stappen. Aanbevolen wordt om één keer per jaar een fabrieksaudit uit te laten voeren. De tijdbelasting van de audit inclusief de rapportage is 3 dagdelen.

De TPM manager is verantwoordelijk om de aanbevelingen om te zetten in een bedrijfsspecifiek actieplan. Het is dan ook erg belangrijk dat deze persoon gedurende de gehele audit aanwezig is. De overige organisatieleden hoeven alleen de voor hen relevante onderdelen bij te wonen. Een standaardagenda wordt meegeleverd.